Elektrostatische krachten

Plaats reactie
Yves
Berichten: 586
Lid geworden op: 27-10-2010 19:21

Elektrostatische krachten

Bericht door Yves » 22-05-2011 09:16

Elektrostatische krachten ( Ionisatie)
Statische elektriciteit


Voor Stof-allergische mensen een probleem!

In operatieruimten kan bepaald schoeisel problemen veroorzaken.

Het dragen van bepaald schoeisel kan gevaarlijke gevolgen hebben voor bijvoorbeeld golfers.

Een natuurverschijnsel dat, ook in de medische wereld, te weinig aandacht krijgt.

Heeft te maken met positieve en negatieve ionen. Electronen en positronen

Voelt U wel eens kleine schokjes, wanneer U iets aanraakt?

Dit kan ongezond zijn!

Het heeft te maken met het lopen op schoenen met rubberzolen.

Stormen hebben invloed op het functioneren van astmatische mensen. Lees waarom!

Dit onderwerp heeft niets te maken met elektromagnetische velden dat ontstaat door straling die voorkomt door technische apparatuur.

Gelooft U niet in dit fenomeen?
Probeer het zelf uit!

Ga in een kamer, waar geen tocht is, vlak bij een schijnende lamp staan.
Vervolgens op blote voeten hiervoor rennen en beoordeel de stofdeeltjes die U ziet.

Doe dit vervolgens met schoenen( met rubber zolen) en bekijk dan hoe U de stofdeeltjes aantrekt.

_____________________________________________________________

De veranderingen in lading in de lucht hebben invloed op ons dagelijks functioneren.

Denk aan onweer, schokjes die te voelen zijn b.v. bij het aanraken van een auto,plezierig aanvoelende lucht na onweer maar ook direct aan zee of bij een waterval.

Bekend is dat dichtbij snelwegen meer ongezondheid wordt geconstateerd, in samenhang met "klein stof". Dit kan verklaard worden door luchtstromingen maar ook door statische electriciteit!

De toename van stofallergie bij de mens en het optreden van verkoudheden in de winter kunnen voor een deel verklaard worden door het dragen van schoenen met rubber zolen.


_____________________________________________________________

Algemene informatie:

Statische electriciteit ontstaat door wrijving van 2 verschillende stoffen langs elkaar. Het ontstaat dus door beweging!
Hierbij worden positieve ionen gemaakt.

Als deze electriciteit niet weg kan vloeien, door geen contact met de aarde, blijft de electriciteit daar zitten. Dit kan flink oplopen.
Komt er dan plotseling wel contact met de aarde dan wordt een hevige schok gevoeld.

Waar ontstaat deze lading:

1. In de atmosfeer.

Gammastraling: elektromagnetische straling met een zeer korte
golflengte en hoge energie.

Vooral in de ionosfeer, zijn positieve en negatieve ionen.

Ionen zijn moleculen die een elektron(lading) missen of er juist één
teveel hebben.
In het algemeen zijn er in de atmosfeer meer positieve- dan negatieve
ionen.

De negatieve ionen worden de Vitamines van de lucht
genoemd.
Ze zijn schoon en bevorderen dus een gezonde atmosfeer.

De positieve ionen ontstaan door beweging en bevatten daardoor in de lucht veel stofdeeltjes. Deze bevorderen een ongezonde lucht.

De negatieve deeltjes botsen met de positieve deeltjes waardoor zij geneutraliseerd worden.

In vervuilde lucht (met stofdeeltjes en rook) zijn of worden de negatieve ionen aangetrokken, dus "opgebruikt".

Positieve ionen zijn dus eigenlijk "Vitaminerovers".

Voorbeeld:

Tijdens het onweer met veel onrust in de atmosfeer en op het aardoppervlak worden veel positief geladen ionen aangemaakt.

Dit is een "drukkend" periode. Vervolgens worden de negatieve ionen aangetrokken. De lucht voelt na het onweer verfrissend aan!
-------------

2. Bij de mens

Wij kennen het verschijnsel: Statische elektriciteit.

Dit treed op bij een verschil in lading tussen het menselijk lichaam en
de buitenwereld.

Bekend is dat de haren overeind gaan staan of men een schok voelt bij het aanraken van de auto. Ook voelen wij dit bij het over elkaar heen schuren van synthetische kleding.

Het is elektriciteit waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge (gelijk)spanning aanwezig is.

Dus ook hier hebben wij te maken met positieve- en negatieve lading.
Elektrische tegenpolen trekken elkaar aan.
Dus als er geen stroom loopt is er toch een effect.
Statische elektriciteit kan met elektrische apparatuur opgewekt worden, maar ook mechanisch.

Ook nu ontstaat door beweging een positieve lading.

In de natuur door luchtverplaatsingen, bij de mens door lopen of fietsen en verkeerde kleding.

----------------


Deze 2 verschijnselen hebben invloed op elkaar. Zowel in de natuur als bij de mens treden contstant veranderingen op. Beiden veranderen constant van lading en zullen dus onder vele omstandigheden anders op elkaar reageren.

Verklaring:

Door beweging(wrijving) ontstaat een positieve lading.

In de atmosfeer gebeurt dit bij harde wind en onweer.

De lucht is dan zeer onrustig, waardoor er grote ladingsverschillen zullen ontstaan.

Op de aarde wordt dit gevoeld door de mens bij het dragen van synthetische stoffen die langs elkaar schuren, bij lopen en fietsen, bij stromend water en waar auto\s rijden. Er kunnen dan schokjes gevoeld worden.

Voorbeeld:

Wanneer de kraan loopt wordt het metaal, door de verplaatsing van water, positief geladen.

Is U zelf negatief geladen, en raakt U de kraan aan, dan zou U een schok voelen.

Om dit te voorkomen brengt de loodgieter een draadje aan naar de aarde- die negatief geladen is- en voelt U nu door deze ontlading niets.

De positieve lading moet afvloeien naar de aarde om er geen last van te hebben.

Dus de gemaakte positieve lading moet kunnen afvloeien naar de negatieve aarde.

Door de aarde aan te raken, bij goede geleiding, zal dit gebeuren

Kunststoffen, rubber en droge lucht geleiden niet of slecht.
De electriciteit kan hierdoor niet afvloeien.
Dit probleem zal vooral optreden bij het dragen van schoenen met rubber zolen en vloeren met een rubber onderlaag.

Ook bij onweer kan hierdoor een probleem ontstaan.
Dan blijven wij dus positief geladen!

Positieve lading trekt Negatieve lading aan!
Is men dus positief geladen door bijvoorbeeld veel te lopen en kan men niet ontladen, dan worden de negatieve ionen aangetrokken. Dit kan tijdelijk gunstig zijn, omdat dit meestal gezonde lucht is!

Op zee, met veel beweging, is de lucht dichtbij het wateroppervlak, dus positief geladen. Het gevolg is dat op het strand de lucht meestal negatief geladen zal zijn.

Dit zelfde verschijnsel treedt op direct naast een waterval. De lucht voelt daar dus fris aan!

Op en naast de snelweg, met veel verkeer dus beweging, zal hetzelfde verschijnsel optreden.

Het is bekend dat normaal bij 5% van de populatie Hooikoorts gevonden wordt. Langs snelwegen is dit 13%.

Dus direct naast de weg ongunstige lucht, even verderop echter gunstig!
Bij de beoordeling of de lucht langs wegen ongezond is moet met dit feit rekening worden gehouden.
Milieudefensie en Rijkswaterstaat doen dit niet!Conclusies voor de gezondheid:

De lading in de lucht in relatie tot de lichamelijke lading, heeft invloed op het functioneren van vooral de ademhaling.

Uitleg:

Positief geladen lucht ontstaan door beweging, dus bij storm, zal meer stofdeeltjes bevatten.

Bent U zelf negatief geladen dan zal U deze lucht aantrekken en dit als onaangenaam ervaren.

Lopen op schoenen met rubber zolen en de aarde niet aanraken kan dan gezonder zijn, omdat U dan positief geladen blijft.

Negatief geladen lucht wordt als gezond ervaren.

Bent U zelf positief geladen dan trekt U negatief geladen lucht aan.

Dus rustig weer, b.v.Vriezend buitenlucht, is aangenaam! Meestal is deze lucht schoon.

Echter zijn er veel bacteriën en virussen in de lucht aanwezig ( bijvoorbeeld in openbaar vervoer met veel hoesters ) dan kunt U deze beestjes aantrekken en zo een "reactie" oplopen als U al onrustige slijmvliezen heeft.

Bent U zelf negatief geladen en loopt U dus op leer dan is er ook in de stad geen probleem!

Negatief geladen lucht kan toch zeer ongezond zijn!
Dit is voor Allergische mensen.


Bij de ademhaling is het van belang zoveel mogelijk schone lucht in te ademen. Dus negatief geladen lucht.

Vooral voor stof-allergische mensen is dit van groot belang.
Toch hebben deze mensen bij mistig, weer meer last.

Hoe komt dat?

Bij mistig weer is de lucht wel rustig maar ook erg vochtig.
Stofdeeltjes zullen dan in de lucht blijven zweven.
De lucht is dan wel in hoofdzaak negatief geladen maar ook erg "vies".

Is het lichaam positief geladen, dan trekt dit de negatief geladen lucht aan.
Dus er worden zo meer stofdeeltjes ingeademd met alle nadelen vandien.

Conclusie: Stofallergische mensen moeten vooral in het najaar op Leren schoenen lopen!

Vooral de jeugd zou niet op sportschoenen maar weer gewoon op schoenen met leren zolen, op klompen of op blote voeten moeten lopen om een stofallergie te voorkomen!

Plaats reactie