een klachtenbrief opstellen tg huisarts of commisie.

Plaats reactie
Yves
Berichten: 586
Lid geworden op: 27-10-2010 19:21

een klachtenbrief opstellen tg huisarts of commisie.

Bericht door Yves » 15-05-2011 13:03

A. Klachtbrief aan instelling of zorgverlener (arts)

Klachtbrief aan instelling of zorgverlener over:
bejegening / medisch handelen / organisatie van de zorg / schending van patiëntenrechten, met als doel om tot een oplossing met de instelling of zorgverlener te komen.

Aan: [naam en adres zorgverlener / instelling]

Betreft: Ongenoegen met betrekking tot [de door u uitgevoerde medische behandeling / uw bejegening / uw organisatie van de zorg / een schending van mijn patiëntenrecht].

[uw woonplaats, datum]

Geachte heer / mevrouw, 
In de periode [begin datum van de behandeling] tot [eind datum van de behandeling] ben ik bij u onder behandeling [geweest] wegens [beschrijving van de aandoening]. Over deze behandeling ben ik niet tevreden.

Mijn klacht betreft: [aangeven waar de klacht over gaat].

Ik verzoek u, binnen twee weken na dagtekening van deze brief, uw visie / reactie te geven. Uiteraard ben ik bereid met u een gesprek hier over aan te gaan.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

hoogachtend,

[uw handtekening]
[uw naam, adres, telefoonnummer]

Yves
Berichten: 586
Lid geworden op: 27-10-2010 19:21

Bericht door Yves » 15-05-2011 13:03

B. Klachtbrief aan de klachtencommissie

Klachtbrief aan de klachtencommissie over bejegening / medisch handelen / organisatie zorg / schending patiëntenrechten, met als doel het krijgen van een uitspraak over uw klacht.

Aan: [adres klachtencommissie]

Betreft: Verzoek om behandeling van een klacht over [naam instelling of zorgverlener] te [vestigingsplaats].

[uw woonplaats, de datum]

Geachte heer / mevrouw, 
In de periode [begin datum van de behandeling] tot [eind datum van de behandeling] ben ik onder behandeling [geweest] bij [naam en functie zorgverlener / instelling]. Over de behandeling / bejegening ben ik niet tevreden.

Mijn klacht betreft: [aangeven waar de klacht over gaat].

Ik vraag u een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken en mij na afronding daarvan te informeren over uw bevindingen en eventuele aanbevelingen richting de zorgverlener / instelling. Ook zou ik graag zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de procedure, waaronder de mogelijkheid om mijn klacht mondeling toe te kunnen lichten.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

hoogachtend,


[uw handtekening]
[uw naam, adres, telefoonnummer]

Liana
Site Admin
Berichten: 2595
Lid geworden op: 03-10-2010 22:51

Bericht door Liana » 15-05-2011 13:49

in nederland kostte 60 euro voordat ze eventueel gaan nakijken

met een kans van slagen van 0% dat word je nog verteld ook

Liana
Geniet vandaag zodat je de herinning van vandaag -- morgen -- kan herinneren

Yves
Berichten: 586
Lid geworden op: 27-10-2010 19:21

Bericht door Yves » 15-05-2011 15:19

in Belgie is het zo dat wanneer zorgverleners in de fout gaan en je naar de bevoegde rechtbank stapt,deze de procedure vergelijkt met hoe andere zorgverleners het zouden doen.

er kan altijd iets fout lopen,niemand is zonder fouten.
daarom vind ik dat communicatie tussen patient (en naasten)
en de zorgverleners uiterst belangrijk is.

Als het echter gaat om roekeloosheid of onkunde dan vind ik
dat men het recht heeft op rechtspraak.

(al weet ik dat rechtvaardigheid heel moeilijk te verkrijgen is)

het symbool van het gerecht is vrouwe justitia,geblinddoekt met
weegschaal en zwaard in de handen. onterecht vind ik, want ook al zijn de gevolgen nog zo zichtbaar en weet men intuitief (geblinddoekt) dat je recht hebt,toch moeten er directe harde
bewijzen te zien zijn. wat in vele zaken onmogelijk is. je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat als de rechter zelf niet bij het gebeuren was,deze de zaak verwerpt. uitgezonderd wanneer de ander z\n fout toe geeft.

maar het feit dat je de ander duidelijk maakt dat deze in de fout gegaan is en confronteert met de gevolgen zodat deze ergens wordt wakker geschud maakt het ergens de moeite waard want missch maakt het wel het verschil dat anderen al dan niet hetzelfde dienen te ondergaan.

Plaats reactie