Onzorgvuldige behandeling door een zorgverner (huisarts)

Plaats reactie
Yves
Berichten: 586
Lid geworden op: 27-10-2010 19:21

Onzorgvuldige behandeling door een zorgverner (huisarts)

Bericht door Yves » 15-05-2011 13:00

Onzorgvuldige behandeling

Wat is behandeling

Met behandeling worden alle medische verrichtingen bedoeld. En dat zijn er veel. Een paar voorbeelden zijn onderzoek, diagnose, operatie en nazorg. Maar ook verpleegkundige handelingen en het voorschrijven en verstrekken van medicijnen zijn een vorm van behandeling.

Klachten

U bent niet tevreden over de behandeling. U vindt dat de zorgverlener een fout heeft gemaakt of onzorgvuldig is geweest. Bijvoorbeeld, uw huisarts heeft verkeerde medicijnen voorgeschreven, een specialist heeft een operatie verkeerd uitgevoerd, of een apotheek is slordig omgegaan met het verstrekken van medicijnen.

Rechten en plichten

WGBO

De relatie tussen u en uw zorgverlener is wettelijk geregeld. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners vastgelegd.

Volgens de WGBO is het de plicht van de zorgverlener om zorg van goede kwaliteit te geven.
Dat houdt ook in dat hij u goed informeert over de diagnose, de behandeling, de risicoÂ’s en andere mogelijke behandelingen.

De wet BIG

De wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) beschermt de patiënt tegen ondeskundig handelen van zorgverleners. Volgens deze wet mogen alleen zorgverleners met een wettelijk erkende opleiding een titel zoals arts of verpleegkundige gebruiken. Ook mogen alleen vakbekwame zorgverleners bepaalde handelingen uitvoeren.

Zorgverleners die slechte kwaliteit van zorg leveren of ten onrechte een titel gebruiken, kunnen strafmaatregelen worden opgelegd.

Kwaliteitscriteria

De NPCF, de landelijke organisatie van patiëntenverenigingen, heeft kwaliteitscriteria opgesteld waaraan goede zorg moet voldoen. Zo stelt de NPCF dat de zorgverlener over de juiste deskundigheid moet beschikken om zijn vak uit te oefenen en deze goed moet bijhouden.

Behandelplan

Een behandelplan is een goed hulpmiddel om goede kwaliteit van zorg te bieden. Zeker voor ingrijpende behandelingen is een behandelplan aan te bevelen.

TIPS

Vraag naar complicaties

De zorgverlener is verplicht om u vooraf te informeren over eventuele complicaties en bijwerkingen van de behandeling.
U kunt hier ook zelf naar vragen.
Dit kan onjuiste verwachtingen wegnemen.

Vraag om een behandelplan

Vraag uw zorgverlener om een duidelijk behandelplan. Hierin staat stapsgewijs de voorgestelde behandeling beschreven. Ook staat er is informatie in over de risico’s en andere mogelijkheden voor behandeling. Een goed behandelplan stelt u als patiënt in staat om te beoordelen of er sprake is van goede zorg.

Bespreek uw onvrede ( !!! )

Bespreek met uw zorgverlener uw onvrede en twijfel over de uitvoering van de behandeling. Vraag om uitleg en informatie. De zorgverlener zal u die geven.

Vraag een kopie van het medisch dossier op

Vraag bij uw zorgverlener een kopie van het medisch dossier op. Hierin staan alle verrichte handelingen beschreven. Als u vragen heeft over de inhoud van het medisch dossier, kunt u uw huisarts of een onafhankelijk medisch adviseur, bijvoorbeeld van uw zorgverzekeraar, vragen om uitleg.

Kijk op www.bigregister.nl

In het BIG-register (www.bigregister.nl) kunt u zien of uw zorgverlener is geregistreerd als wettelijk erkend deskundige.

Ook kunt u hier zien of er tuchtmaatregelen aan uw zorgverlener zijn opgelegd, omdat hij bijvoorbeeld een behandeling onzorgvuldig heeft uitgevoerd.

Plaats reactie