Helende relaties - Heilige sexualiteit

Plaats reactie
dolfijntje
Berichten: 1436
Lid geworden op: 25-10-2010 18:04

Helende relaties - Heilige sexualiteit

Bericht door dolfijntje » 03-02-2012 17:42

HELENDE RELATIES
HEILIGE SEKSUALITEIT

Gegroet medereizigers,
Wij leven momenteel in de eerste weken van 2012, met in de loop van dit jaar planetaire Ascentie dat eind 2012 zal mogelijk worden. Niemand kan jou met zekerheid zeggen hoe dit laatste jaar zal gaan verlopen. Velen hebben hierover een eigen sterke mening en overtuiging waar zij onwrikbaar aan vasthouden. Alleen al aan de verschillende hoeveelheden informatie die hierover worden verspreid en het zich onderling inhoudelijk tegenspreken hierover... kun je concluderen dat er veel verkleuring en verwarring is over hoe alles zal gaan verlopen op onze mooie planeet. In deze dien je te beseffen dat alles illusie is in onze wereld.
Wij leven als zielen van eenheidslicht in een stoffelijk omhulsel, waarvan wij zijn gaan geloven dat wij echt die vorm zijn. Je zou kunnen zeggen dat wij door de illusie van de stoffelijke vorm in verwarring zijn over onze ware werkelijkheid. Wij leven en delen deze verwarring met alle andere zeven miljard zielen op deze planeet... zeven miljard zielen, en elke ziel die met zichzelf in verwarring leeft. Dit is de werkelijkheid over onze wereld. Indien je dit als waarheid aanneemt dat onze stoffelijke omhulsels en al onze stoffelijke creaties, leef- en zienswijzen die wij hierop hebben gebouwd, in feite geleefd en gedeeld worden vanuit onze gezamenlijke innerlijke verwarring... dan besef je dat wij ons allen verliezen in de illusie van onze stoffelijke schijnwerkelijkheid en dat enkel waarheid in jezelf gevonden kan worden en niet buiten jezelf. Dit betekent dat praktisch alles wat je leest, hoort en ziet onderhevig is aan illusie. Het is inderdaad zo dat de mensheid wordt gemanipuleerd en bewust in een comateuze droomstaat gehouden wordt ten voordele van enkele duizenden duistere machthebbers en het is inderdaad zo dat de jaren 2010, 2011 en 2012 voor een enorme transformatie staan voor onszelf als mensheid en de gehele planeet aarde met al het leven leven erop... en dit enkel omdat wij dit alles kunnen toetsen en waarnemen in onze levens door diegenen die in waarheid aan het zoeken zijn in zichzelf. Maar deze waarneming gaat over wat in het NU afspeelt en niet over wat, hoe en wanneer dingen zullen gaan plaatsvinden. De toekomst wordt geleefd in het NU-moment... en ontstaat telkens weer opnieuw uit elke keuze die vanuit dit NU-moment wordt genomen. Wij hebben de neiging om ons te laten (ver)leiden door wat anderen ons vertellen en nemen dit vervolgens klakkeloos als waarheid over. Vooral als het mooi verpakt is en ons een uitweg biedt uit ons grijze leventje waarin wij ons hulpeloos en in slachtofferschap ervaren. Wij richten onze hoop buiten onszelf en hopen dat iets of iemand ons leven draaglijker zal gaan maken. Niets of niemand zal je leven draaglijker kunnen maken!
Waarom? Omdat van het moment dat jij niet de volledige verantwoordelijkheid over alles wat er in je leven gebeurt op je neemt, door het uit handen te geven... je geleefd zult worden door dat anderen voor jou invullen hoe jouw werkelijkheid er dient uit te zien. Het is net hierover waar het jaar 2012 over gaat; 2012 gaat over integreren van meesterschap over je eigen leven en dit te doen in alles waar je in je leven mee verbonden bent... je familie, je partner, je kinderen, je vrienden, je werk, je materiële bezittingen of juist het ontberen aan materiële bezittingen, partner en familie banden.
Het jaar 2010 stond voor het openen van wijsheid en dit te integreren in je leven. Er kwam dat jaar veel informatie vrij in onze samenleving die voornamelijk gedeeld werd via het internet kanaal. De validatie en hoogtepunt van dit proces vond plaats op de 10.10.10 poort. Het jaar 2011 stond in het teken van de persoonlijke Ascentie in healing van jezelf in partnerschap en seksualiteit... in het teken van het loskomen van persoonlijke gehechtheden aan je medereizigers en dierbaren die je daardoor nog in voorwaardelijkheid aan jezelf geklonken hield voor je eigen emotionele angsten en onzekerheden. Door de 11.11.11 poort werd het mogelijk dat Gaia voldoende kristallijn schepperslicht kon vasthouden in haar energetische bedradingen. Op deze wijze werd het mogelijk voor diegenen die klaar waren om de stap naar leven in onvoorwaardelijkheid met hun dierbaren en alle andere medereizigers blijvend te valideren in hun levens. Zij vormen daardoor een eerste verankering van een levend rasterwerk van lichtwerkers die de dimensionale poort van onvoorwaardelijke liefde van 3D naar 5D geopend houden voor alle anderen die deze stap bewust in hun leven willen gaan zetten. Het jaar 2012 zal handelen over de onvrijheid waarin wij leven in relatie met geld, werk, status en maatschappelijke structuren. Het zal tevens mogelijk worden om te gaan ontwaken in multidimensionaliteit waardoor wij verworden tot een stoffelijke engel levend vanuit het Christusbewustzijn en met alle 12 DNA strengen geactiveerd. Dit zal mogelijk worden voor diegenen die volledig durven te gaan leven vanuit onvoorwaardelijkheid tegen het einde van 2012 en dit met de activatie van de 12.12.12 poort. 21.12.2012 Staat voor de beslissende overgang van Gaia van 3D naar 5D. Gaia zal dan volledig geactiveerd zijn als draagster van onvoorwaardelijk kristallijn eenheidslicht en zal daardoor de Ascentiesprong kunnen waarmaken.
Het spectaculair toenemen van kristallijn schepperslicht in 2012 zal het voor velen onder ons mogelijk maken om te ontwaken in het Christusbewustzijn.
De activatie van de poorten 10.10.10, 11.11.11 en 12.12.12 maken het voor de mensheid mogelijk om stapsgewijs terug meester over de stoffelijke illusie te worden en alzo te ontsnappen aan het rad van stoffelijke geboorte en dood... aan het karmisch rad van oorzaak en gevolg.


dolfijntje
Berichten: 1436
Lid geworden op: 25-10-2010 18:04

Bericht door dolfijntje » 03-02-2012 17:47


HELENDE RELATIES & HEILIGE SEKSUALITEIT
De grootste verandering die echter gaat plaatsvinden is de verandering in ons zelf... zal de heling zijn van onze kwetsuren in onze seksualiteit. Dit is een laatste en beslissende stap die wij allen zullen dienen te nemen in onze levens. De meesten onder ons hebben hier nog geen idee over hoe belangrijk deze stap is om te kunnen ontsnappen aan de dualiteit. Het is niet zo dat je eind 2012 als vanzelfsprekend de Ascentiesprong zult gaan meemaken... je zult dit enkel kunnen doen indien je je wonden op seksualiteit hebt geheeld.
Waarom is dit zo belangrijk? Onze lichamen, onze stoffelijke omhulsels zijn in hun oorsprong gecodeerd om dragers van onvoorwaardelijke liefde te zijn... om dragers van het Christuslicht te zijn. Onze lichamen zijn gecodeerd om het mogelijk te maken om fysieke engelen te worden op Gaia. Toen eenheid of \al dat is\ zich opsplitste om een ervaring te kunnen beleven werd het man/vrouw principe geschapen. Dit principe is nodig om vanuit een heilige seksualiteit het leven te kunnen scheppen... melkwegstelsels, planetaire stelsels met al hun leven erop zijn op deze manier geschapen. Het man/vrouw principe dat wij ervaren in de derde dimensie van de materie is gebaseerd op de scheppende principes van de hoger liggende dimensies... zo boven zo beneden. In onze stoffelijke laag trillende dimensie komen man en vrouw samen in seksualiteit en vanuit deze hereniging wordt nieuw leven gebaard. Of het nu gaat om een kind of een melkwegstelsel... het principe blijft het zelfde. Het leven op zich is gebaseerd op seksualiteit, voortplanting en het ervaren van zichzelf in deze constante levensbaring van zichzelf. Seksualiteit is een zwaar beladen en emotioneel gekleurd begrip... rond seksualiteit heerst nog steeds een persoonlijke taboesfeer waarin wij ons zeer kwetsbaar kunnen voelen. Door de duizenden jarenlange dogmatische inprenting die wij verplicht ondergingen vanuit onze religies (alle religies) zijn wij allen van onze natuurlijke staat van beleven van onze seksualiteit weggevoerd en is seksualiteit verworden tot lust, verleiding, geilheid, onderdrukking, afgescheidenheid, afhankelijkheid, porno, geldindustrie, onzekerheid en macht. Wij zijn allen door deze duizenden jarenlange eenzijdig kerkelijke mannelijke overheersing emotioneel gewond en verkleurd... en wij projecteren deze wonden en emotionele pijnen op elkaar waardoor wij er niet in slagen om in liefde en eenheid met elkaar te kunnen samenleven. Het best bewaarde geheim van het gehele leven en waarvan wij angstvallig door kerk en maatschappij ver vandaan worden gehouden, is dat in onze seksualiteit de sleutel tot eenheid en onvoorwaardelijke liefde ligt verborgen. Het is net door onze emotionele pijnen zoals jaloezie, afgewezen voelen, niet gezien worden, angst voor verlies, niet alleen kunnen zijn, enz... dat wij van deze extatische versmelting met elkaar vandaan worden gehouden.
Onze lichamen zijn gecodeerd om in het licht van heilige seksualiteit samen te komen en te versmelten met elkaar... en zo gevolg gevend aan het kosmische principe van heilige versmelting van de twee polaire delen, mannelijk en vrouwelijk, om terug tot een orgastische eenheidsbeleving te kunnen komen. Wij zijn bewust in de illusie geleid om ons hiervan verwijderd te houden. Was seksualiteit niet onderdrukt geweest, dan zouden er nooit seksuele overdraagbare ziektes geweest zijn en dan zouden wij elkaar ook geen pijn doen via verkrachtingen en andere intimidaties. Dit is allemaal ontstaan doordat wij onze kracht hebben weggegeven... want iets wat in harmonie met zichzelf is wordt niet ziek en dient anderen niet te pijnigen of te manipuleren opdat hij/zij zichzelf beter zou voelen. Wij dienen eerst het vrouwelijke en mannelijke principe in onszelf terug in evenwicht te brengen en van hieruit kunnen wij evenwichtig gaan versmelten met de anderen om ons heen.
Dit is waar de transformerende 12.12.12 poort eind van dit magische jaar voor staat. Ons diep verlangen, om met een partner te versmelten in eenheid, dat wij allen koesteren... ontspruit vanuit een diepe herkenning op zielsniveau. Er is niets mis met dit verlangen en het klopt voor ieder van ons. Deze versmelting met de ander kan echter enkel plaatsvinden indien wij onszelf geheeld hebben van afhankelijkheden aan de anderen om ons heen. Dit kan enkel plaatsvinden indien wij bereid zijn de volledige verantwoordelijkheid voor al onze gevoelens, emoties en pijnen zelf te dragen en te beseffen dat wij ze steeds zelf op de anderen projecteren om alzo de verantwoordelijkheid buiten onszelf te plaatsen. Niemand kan jou pijn doen als er niets in jou aanwezig is dat pijn kan hebben. Pijn voel je wanneer een ander jou dat niet geeft opdat jij je pijn niet zou voelen. Dit is een sleutel tot bewustwording en soevereiniteit. Je emotionele pijn maakt je aan de anderen afhankelijk en houdt je uit je kracht... want je denkt steeds de ander nodig te hebben om je innerlijke pijn te verzachten. Er is nog nooit iemand in jouw leven geweest die je dat geschonken heeft wat je van hem of haar verwachtte... een hele korte tijd misschien maar nooit blijvend. Je kunt gewoonweg niet van een ander krijgen wat al van nature in jezelf aanwezig is. Wij zijn bang voor onze eigen kracht, onze eigen onvoorwaardelijkheid... en deze angst houdt ons juist gevangen in afhankelijkheden, ontkracht ons en houdt ons juist van dat verwijderd waarnaar wij het meest verlangen; versmelting in eenheid met al het leven om ons heen. Indien je dit begrijpt en transformeert in je leven dan ontstaan er wonderen die je niet voor mogelijk had gehouden.

Plaats reactie